Disclaimer

De website van Have-IT is met zorg samengesteld en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie, noch haar medewerkers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van — doch niet uitsluitend — winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

Kennismaken?

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek wat Have-IT voor jou of jouw organisatie kan betekenen!

Contact opnemen