Privacy verklaring

Have-IT B.V., gevestigd te Ede, is gespecialiseerd in de werving van tijdelijke en vaste IT Professionals en de ontwikkeling van Software in opdracht van derden of eigen beheer. Have-IT B.V. treedt op als gegevensbeheerder van persoonlijke informatie verkregen van haar opdrachtgevers die behoefte hebben aan onze dienstverlening en van persoonlijke informatie verstrekt door kandidaten die geïnteresseerd zijn in vacatures.

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe jouw gegevens worden verkregen, verwerkt en doorgestuurd en wat de rechten zijn ten aanzien van de persoonsgegevens.

Ons belangrijkste doel is om het wervingsproces te vergemakkelijken en de vacatures van onze klanten te matchen met de juiste kandidaten. Om aan onze wettelijke en zakelijke verplichtingen te voldoen, verkrijgen wij persoonlijke informatie die ons ter beschikking worden gesteld wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en om gebreken te analyseren en te verhelpen. Om onze diensten te kunnen gebruiken, wordt gevraagd om persoonlijke gegevens zoals titel en naam, e-mailadres en telefoonnummer, bedrijfsgegevens en zakelijke telefoonnummers aan ons te verstrekken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een CV in te dienen, waarop tevens jouw vaardigheden, kennis en ervaring beschreven staan.

Gedurende wervingsproces kunnen wij ook verdere informatie opslaan die van belang kan zijn voor een succesvolle plaatsing. Wij kunnen persoonlijke gegevens verwerken voor zorgvuldig overwogen en specifieke doeleinden zoals hierboven beschreven, die in ons belang zijn en ons in staat stellen de diensten die wij aan onze klanten en aan jou als professional leveren te verbeteren.

Om onze producten en diensten te kunnen leveren, worden de gegevens op de volgende manieren door ons bewaard, verwerkt en openbaar gemaakt:

Je dient controle te hebben over welke communicatie je van ons ontvangt en hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt. Dit kan op de volgende manieren:

Contact kan worden opgenomen via administratie@have-it.nl  indien:

Wij vertrouwen erop dat je ervoor zorgt dat de informatie volledig, nauwkeurig en actueel is. Breng ons tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen of onjuistheden in de persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar:
administratie@have-it.nl

Wij bewaren jouw gegevens met het oog op het leveren van toekomstige diensten en om de zakelijke relatie te beheren in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. In het geval dat de zakelijke relatie wordt beëindigd, bevestigen wij dat we persoonlijke gegevens zullen verwijderen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van jouw gegevens te garanderen en deze te beschermen tegen opzettelijke of onopzettelijke manipulatie, vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang. Ondanks onze inspanningen op het gebied van veiligheid is het belangrijk om in gedachten te houden dat internet geen veilig communicatiemiddel is. Persoonlijke informatie die via internet wordt doorgegeven, kan door andere mensen worden onderschept. Wij kunnen de veiligheid van persoonlijke informatie die via deze website naar ons wordt verzonden niet garanderen. Door deze website te gebruiken en uw persoonlijke gegevens in te voeren, accepteer je dat je deze website op eigen risico gebruikt.

Onze website kan links bevatten naar andere externe websites, die buiten onze controle liggen en niet onder deze verklaring vallen. Als andere sites worden bezocht via de aangeboden links, kunnen de exploitanten van deze sites informatie over jou verzamelen, die door hen zal worden gebruikt in overeenstemming met hun privacy beleid. Deze kan verschillen van de onze.

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacy beleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst. Wij adviseren om de datum van dit beleid te controleren wanneer je onze website bezoekt voor eventuele updates of wijzigingen.

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Privacy beleid of als je een van jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@have-it.nl.

Maart 2024

Kennismaken?

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek wat Have-IT voor jou of jouw organisatie kan betekenen!

Contact opnemen